Кременецький медичний фаховий коледж
імені Арсена Річинського


Матеріали X Ювілейних Річинських читань

Матеріали IX Міжнародних Річинських читань

Матеріали VIII Міжнародних Річинських читань


«За тебе, Україно...»
з архіву в'язнів концтабору Береза-Картузька 1934-1935 рр.Відділення


Відділення "Лікувальна справа"

Набір студентів по спеціальності відбувається на базі неповної середньої освіти в кількості 60 чоловік.

В 1990 році відкрито музей училища, в якому висвітленні матеріали про перших завідувачів відділенням – Моргун А.В., Цибульський В.З., Колотило Н.П.. З 1996 року відділення очолював старший викладач, спеціаліст вищої категорії Єрьомін В.І., а з 2011 року Кузьмінчук Н.М.. На даний час завідувачем віділення є викладач-методист Левчук В.А.

Сьогодні на відділенні навчається 248 чоловік. Підготовка фельдшерів для лікувально-профілактичних закладів України здійснюються висококваліфікованими викладачами, на відділенні працюють 42 штатних викладачі, серед яких 2 кандидати наук, 26 спеціалістів вищої категорії. Навчальний процес забезпечують 7 циклових (предметних) комісій.

До послуг студентів є 16 кабінетів і 7 лабораторій, обладнаних на сучасному рівні, 2 комп’ютерних класи, під’єднаних до інтернету, 10 навчальних кімнат в лікувально-профілактичних закладах міста.

У гуртожитку обладнанні профільні кафедри по всіх клінічних предметах, в яких відбувається навчання студентів на високому фаховому рівні з використанням нетрадиційних та активних форм навчання. Викладання проводиться на основі сучасних технологій навчання і моделювання виробничих ситуацій, комп’ютеризації, міжпредметної інтеграції, широко впроваджуються мультимедійні лекції з метою кращого формування творчої особистості, гуманного відношення до пацієнтів.

Викладачі відділення приймають активну участь в написанні підручників, посібників, методичних рекомендацій, друкують наукові статті в фахових журналах і методичних збірниках, виступають з презентаціями на науково-практичних конференціях, нарадах, методичних об’єднаннях, займаються науково-дослідною роботою з залученням до неї студентів. Широко висвітлюється життя відділення в місцевій пресі як викладачами, так і студентами.

Висока фахова підготовка фельдшерів підтверджується тим, що на обласних змаганнях «Кращий за фахом» призові місця постійно займають випускники нашого коледжу. Серед випускників коледжу відомі лікарі, професори,академіки, головні лікарі, завідувачі кафедрами вузів країни.Відділення "Медсестринсько-акушерське"

Першими завідувачами відділення були мудрі педагоги: Моргун А.В., Колотило В.П., Осмола О. Є. З 1985р. по 2000 рік відділення очолював викладач-методист, відмінник охорони здоров'я України Клим М. В. З 2001 року Левчук В.А.

На даний час завідувачем медсестринсько-акушерського відділення є Батюх О.В.

За роки існування відділення підготовлено 1986 акушерок та 1810 медичних сестер. Сьогодні на відділенні навчається 212 студентів. Високий рівень викладання, підготовку висококваліфікованих медичних сестер та акушерок для лікувально-профілактичних закладів України здійснюють 36 штатних викладачів, серед яких — 2 кандидати наук, 11 викладачів-методистів, 20 спеціалістів вищої категорії. На відділенні навчально-виховний процес забезпечується 7 цикловими (предметними) комісіями.

До послуг студентів 14 кабінетів і 5 лабораторій, обладнані згідно сучасних вимог, 2 комп'ютерні класи, під'єднані до інтернету, а також 10 навчальних кімнат в лікувально-профілактичних закладах міста Кременця.

Викладачі відділення широко впроваджують інноваційні технології в навчальний процес, використовують нетрадиційні та активні форми проведення занять, а саме: брейн-ринг, ділова гра, консиліум, конференція, КВК, інсценізація, рольова гра.

Викладання проводиться на основі сучасних технологій навчання і моделювання виробничих ситуацій, інформаційних технологій на основі комп'ютеризації, міжпредметної інтеграції, сенситивного тренінгу, особистісно орієнтованого навчання, формування творчої особистості з почуттям милосердя, доброти та любові до ближнього.

Викладачі відділення приймають активну участь в написанні підручників, посібників, методичних рекомендацій, друкують наукові статті в фахових журналах та методичних збірниках, виступають з презентаціями на науково-практичних конференціях, семінарах, методичних об'єднаннях, нарадах, займаються науково-дослідною роботою і залучають до неї студентів.

Висока фахова підготовка медичних сестер підтверджується успіхами наших студентів в регіональних та Всеукраїнських конкурсах професійної майстерності „Краща за фахом” та „Ескулап-професіонал”. Дипломантами конкурсу були медичні сестри: Глінська Н., Дмитрів Ю., Костюк О.

Чимало випускників відділення на сьогодні є відомими лікарями, мають наукові звання та досягнення, багато з них стали старшими медичними сестрами та акушерками в лікувально-профілактичних закладах області та України і з честю та гідністю несуть звання випускника медичного коледжу.

Наша основна мета - це підготовка високопрофесійного медичного спеціаліста з глибокими знаннями та професійними вміннями, який відповідає сучасним вимогам практичної медицини та всім стандартам якості підготовки медичних сестер та акушерок.

Відділення "Підвищення кваліфікації у галузі знань 223 "Медсестринство""

Згідно рішення сесії Тернопільської обласної ради народних депутатів № 95 від 25 квітня 1996 року «Про організацію постійно діючих курсів підвищення кваліфікації та перепідготовки молодших медичних спеціалістів при Кременецькому медичному училищі» в жовтні 1996 року в училищі було організовано курси підвищення кваліфікації медичних працівників.

Підвищення кваліфікації на базі медичного коледжу проходять молодші спеціалісти з медичною освітою Кременецького, Шумського, Лановецького, Збаразького і Зборівського районів. Навчання проходять на 16 циклах удосконалення, а також проводиться цикл спеціалізації «Медсестра загальної практики – сімейної медицини». За період роботи курсів удосконалення пройшли понад 1300 фельдшерів, акушерок, медичних сестер та 90 осіб пройшли очно-заочну спеціалізацію медсестри загальної практики – сімейної медицини.

Першим керівником курсів була Н.П.Колотило, з 1997 р. по 2004 р. заступником директора з післядипломної освіти працював Д.С.Карнковський. В даний час посаду завідуючого відділенням обіймає Є.Л.Горошко.

За останні три роки проведено капітальний ремонт, повністю оновлено обладнання аудиторій і кабінетів курсів підвищення кваліфікації, придбано 11 комп’ютерів та організовано комп’ютерний клас, закуплено обладнання в кабінет функціональної діагностики для навчання курсантів (небулайзер, спейсери, ЕКГ-апарат).

Навчання на курсах підвищення кваліфікації проводять штатні викладачі медичного коледжу і позаштатні викладачі-сумісники. Це лікарі вищої кваліфікаційної категорії, які працюють завідувачами відділів чи районними спеціалістами. Постійно приймають участь у навчанні на курсах Колотило Володимир Петрович лікар реаніматолог-анестезіолог вищої кваліфікаційної категорії, Корнійчук Оксана Дмитрівна лікар інфекціоніст вищої кваліфікаційної категорії, районний спеціаліст, Папінко Олег Степанович лікар хірург першої кваліфікаційної категорії, Старик Галина Ярославівна заступник головного лікаря Кременецької ЦРКЛ по охороні материнства і дитинства, лікар педіатр вищої кваліфікаційної категорії.

Викладачами курсів підвищення кваліфікації створено 14 навчально-контролюючих програм.

В 2010 році курси підвищення кваліфікації пройшли ліцензування при МОН України з ліцензійним обсягом 350 чоловік на рік.

© 2019 Кременецький медичний фаховий коледж
All Rights Reserved
Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського
47003, вул. Словацького, 12, м. Кременець, Тернопільська обл. (03546) 2-48-70, 2-27-18
kremed@ukr.net; kremmed@gmail.com