Кременецький медичний фаховий коледж
імені Арсена Річинського


Матеріали X Ювілейних Річинських читань

Матеріали IX Міжнародних Річинських читань

Матеріали VIII Міжнародних Річинських читань


«За тебе, Україно...»
з архіву в'язнів концтабору Береза-Картузька 1934-1935 рр.

Практична робота


Практичне навчання в медичному коледжі – важлива складова навчального процесу, яка забезпечує якісну і всебічну підготовку молодших спеціалістів – медиків.

Коледж має навчально-матеріальну базу, яка забезпечує здорові і безпечні умови навчання, праці і виховання. Практичні заняття проводяться в 12 кабінетах доклінічної практики, які функціонують у вигляді блоків – відділень: терапії, хірургії, педіатрії, акушерства і гінекології, планування сім’ї, нервових і психічних хвороб, інфекційних, очних хвороб, отоларингології.

Кабінети доклінічної практики обладнані відповідно до кваліфікаційних вимог та норм на 100%. Створення блоків – кабінетів дозволяє на заняттях моделювати виробничі ситуації і спряє успішній адаптації до професійної діяльності.

Кабінети естетично оформлені, в них є достатня кількість медичного обладнання для забезпечення робочих місць студентів і виконання навчальних планів і програм. В кожному кабінеті створені комплекси навчально-методичного забезпечення, обладнані зони професійного тренінгу, робочі місця для відпрацювання практичних навичок та вмінь.

Кожні 5 років управлінням охорони здоров'я облдержадміністрації затверджує лікувально – профілактичні установи міста та області як бази для навчальної, виробничої та переддипломної практик.

Базами училища є 26 лікувально-профілактичних закладів області, з них: 9 – багатопрофільних обласних і міських лікарень м. Тернополя, 10 – центральних районних комунальних лікарень, 7- районних комунальних лікарень. З керівниками практичних баз укладено двосторонні угоди, оформлені паспорти баз. Профіль базових лікувально-профілактичних закладів дозволяє виконувати програми підготовки спеціалістів «Лікувальна справа», «Акушерська справа», «Сестринська справа» в повному обсязі.

У Кременецькій ЦРКЛ з метою наближення навчання до майбутньої професійної діяльності розгорнуто 10 навчальних кімнат та кабінетів: по 1 у хірургічному, дитячому, дерматовенерологічному, фізіотерапевтичному, інфекційному, терапевтичному, пологовому, неврологічному, поліклінічному, ЛОР-очному відділеннях. У цих кімнатах створені необхідні умови для проведення практичних занять. Як і кабінети доклінічної практики, ці кабінети оснащені фантомами-тренажерами, інструментами, предметами догляду за хворими, навчально-методичною літературою та документацією. На практичних заняттях студенти мають можливість поєднувати відпрацювання практичних навичок на фантомах і в клінічних умовах.

Усі навчальні кабінети училища паспортизовані, забезпечені інструкціями з техніки безпеки, журналами інструктажу студентів з охорони праці, протипожежної безпеки, профілактики ВІЛ- інфекції та СНІДу.

Впродовж останніх десяти років на регіональних конкурсах “Кращий за фахом” студенти училища постійно ставали призерами. У 2001, 2004, 2007 роках студенти випускних курсів відділення «Сестринська справа» були учасниками Всеукраїнських конкурсів професійної майстерності студентів медичних училищ та коледжів «Ескулап».

Вагомий вклад у формування практичних навичок молодших спеціалістів – медиків внесли такі досвідчені викладачі: Горошко Є.Л., Мазур П.Є, Колотило Н.П., Біркова О.П., Желтуцька І.Ю., Морозюк І.П..

Ефективне проведення практичних занять протягом багатьох років забезпечувалось лаборантами: Папроцькою Є.К., Петрань Н.Т., Швед О.М., Банах В.А., Прокопчук Т.П., Садовською А.І.,та іншими. На теперішній час лаборантами працюють Башуцький Г.М., Хрусюк Л.В., Яблонська Н.І., Бортник Н.М.

Організаторами практичного навчання в училищі з початку його заснування були:Озерова Н.С., Павленко, Зозуляк Т.Н., Остапкевич Ж.Ю., Желтуцька І.Ю., Хмарний А.Й., а з 2005р. на посаді завідуючої практичним навчанням працює досвідчений спеціаліст вищої категорії, викладач-методист Стаднюк Л.Л.

© 2019 Кременецький медичний фаховий коледж
All Rights Reserved
Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського
47003, вул. Словацького, 12, м. Кременець, Тернопільська обл. (03546) 2-48-70, 2-27-18
kremed@ukr.net; kremmed@gmail.com