Кременецький медичний фаховий коледж
імені Арсена Річинського


Матеріали X Ювілейних Річинських читань

Матеріали IX Міжнародних Річинських читань

Матеріали VIII Міжнародних Річинських читань


«За тебе, Україно...»
з архіву в'язнів концтабору Береза-Картузька 1934-1935 рр.Методична робота


Методична робота в коледжі спрямована на всебічне підвищення рівня кваліфікації і професійної майстерності викладачів та досягнення позитивних результатів навчально-виховної роботи. Її координує викладач-методист Колотило Н.П., яка докладає багато зусиль для росту професіональної майстерності педагогів, активного втілення в навчальний процес інноваційних форм та методів особистісно-зорієнтованих технологій навчання і виховання студентів.

З метою ознайомлення викладачів з новими тенденціями в розвитку психолого-педагогічних знань, сучасними вдосконаленнями науки в коледжі проводяться семінари, конференції, огляди-конкурси навчально-методичних посібників. В методичному кабінеті створено і постійно поновлюється банк даних передового педагогічного досвіду, прогресивних методик та технологій навчання, інструктивно-нормативних матеріалів, педагогічно-дидактичної літератури, творчих доробок викладачів, професійних відеофільмів.

Методкабінет працює в консультативному режимі: обговорюються методичні розробки занять, авторські програми, актуальні питання освіти. Традиційними стали «Тижні циклових комісій», «Тижні по предметах», виставки напрацювань викладачів, які забезпечують збагачення педагогічного досвіду навчального закладу.

У кабінеті працюють школи: «педагогічної майстерності» та «викладача-початківця», де діляться своїми здобутками викладачі-новатори, чий досвід вивчали в училищі: Желтуцька І.Ю., Колотило Н.П., Клим М.В., Левчук В.А., Стаднюк Л.Л., Дучинська Г.С.

Училище має багатолітній досвід створення підручників, посібників, методичних рекомендацій , навчальних програм, автори яких є: Мазур П.Є., Вартабедян О.В., Желтуцька І.Ю., Косоян Д.С., Островська Н.А., Колотило Н.П., Дрегалюк В.С., Попілевич З.В., Біркова О.П., Левчук В.А., Батюх О.В., Дучинська Г.С.

Складовою методичної роботи стали принципи демократичності, індивідуалізації та диференційованості навчання. Ріст рівня професійної компетентності викладачів забезпечується постійним творчим пошуком, результатом якого є апробація досвіду на науково-методичних конференціях, професійних з'їздах, , міжнародних конгресах, через публікацію матеріалів в журналах та збірниках. За останні п'ять років викладачі коледжу надрукували 128 статей по педагогіці та медицині. Керує науковою роботою – директор коледжу, кандидат медичних наук П.Є. Мазур. Багато сил віддає він вдосконаленню методологічної культури студентів, що сприяє поглибленню у них знань, формуванню наукового світогляду, забезпечує розвиток творчої активності. Їхні дослідження щорічно друкуються у збірнику «Міжнародний медичний конгрес студентів та молодих вчених».

Одним з актуальних завдань методкабінету є втілення в навчальний процес інформаційних технологій. Викладачі широко застосовують мультимедійні і проблемні лекції, електронні підручники, бінарні і інтегровані заняття, ділові і рольові ігри, дискусії, заняття КВК, брейн-ринг, суд, «сильна ланка», еврика, «мікрофон», методи кооперативних і конкуруючих груп, спільних проектів та кейс-стаді.

Навчально-методична робота викладачів щорічно оцінюється за рейтинговою системою.

Держава гідно оцінила творчий потенціал колективу, відзначивши його внесок в модернізацію професійного навчання і вдосконалення методичної майстерності нагородами: нагрудним знаком «Відмінника освіти України» викладачів: Мазура П.Є., Кралюк О.С., Стаднюк Л.Л., Желтуцьку І.Ю.,Колотило Н.П., Чорнобай О.П., Кудінову О.Д., Кравчук Л.О., Моргун А.В., Раєвську М.О., Вартабедяна О.В.; нагрудним знаком «А.С. Макаренко» - Мазура П.Є., Вартабедяна О.В., Кралюк О.С.; Почесною Грамотою Міністерства освіти і науки нагороджено 28 викладачів, Грамотою Міністерства охорони здоров'я – 6 чоловік.

Циклові комісії коледжу та їх співпраця з іншими навчальними закладами регіону:

© 2019 Кременецький медичний фаховий коледж
All Rights Reserved
Кременецький медичний фаховий коледж імені Арсена Річинського
47003, вул. Словацького, 12, м. Кременець, Тернопільська обл. (03546) 2-48-70, 2-27-18
kremed@ukr.net; kremmed@gmail.com